Първо рехабилитационно отделение

Първо рехабилитационно отделение

Описание

Извършват се прегледи , диагностициране на пациенти и назначаване на лечебни процедури.
6155, Павел баня, България, бл.Освобождение 2
+35943612119