Второ рехабилитационно отделение
Второ рехабилитационно отделение

Описание

Извършват се прегледи и лечебен план на пациенти.
6155, Павел баня, България, бл.Освобождение 2
+35943612119