Второ рехабилитационно отделение
Второ рехабилитационно отделение

Описание*

Извършват се прегледи и лечебен план на пациенти.
6155, Павел баня, България, бл.Освобождение 2
+35943612119