Физиотерапия
Физиотерапия

Описание

В кабинета се извършват физиотерапевтични процедури.
6155, Павел баня, България, бл.Освобождение 2
+35943612119