За нас

Международна изследователска фондация Хасуми-България (МИФХ-България) е учредена от д-р Кеничиро Хасуми на 25 януари 2006 г. в гр. София. Фондацията е вписана в регистъра на Софийски градски съд, на 10 февруари 2006 г. по фирмено дело № 996/2006.

Основната цел на Фондацията е да подпомогне борбата с онкологичните и имунологичните заболявания и свързаните с тях състояния чрез търсене на нови, усъвършенстване и по-добро използване на съществуващи научно-практически методи, системи и средства за профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и борба с болката, както и да подпомогне клиничните изследвания.

Средствата за постигане на целите на Фондацията са:

Организиране и подпомагане на научни и научно-практически изследвания, включително чрез извършване на клинични проучвания за нови продукти, методи и подходи за профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и други;

Разпространение на съвременни знания чрез организиране на семинари, конференции, курсове, издаване и разпространение на научна и научно-популярна литература;

Създаване и подпомагане на домове и хосписи за хора с напреднало заболяване и в напреднала възраст;

Подкрепа на млади специалисти, включително при кандидатстване за стипендии, специализации, курсове, научни прояви и други;

Установяване на контакти и организиране на съвместни дейности и прояви с пациентските организации;

Сътрудничество, осигуряване на актуална и вярна информация и повишаване на специализираната подготвеност на представители на медиите;