Описание

Линдек е норвежка компания основана през 2004г. като отговор на нарастващото търсене на висококачествени услуги за фармаковиджиланс. Днес Линдек е специализирана в сферата на фармаковиджиланса, козметовиджиланса и виджиланса на медицински изделия.
Конференция по виджиланс на медицински изделия. Снимки може да видите тук. На преден план управителят на Линдек България Албена Ефтенова
Участник разглежда брошурите на CredoWeb
Част от гостите на конференцията
Представител на БАТМИ изнесе презентация за безопасността на медицинските изделия от гледна точка на вносителите в България
Демонстрация