Описание

Линдек е норвежка компания основана през 2004г. като отговор на нарастващото търсене на висококачествени услуги за фармаковиджиланс. Днес Линдек е специализирана в сферата на фармаковиджиланса, козметовиджиланса и виджиланса на медицински изделия.
Конференция по виджиланс на медици...
Участник разглежда брошурите на Cr...
Част от гостите на конференцията
Представител на БАТМИ изнесе презе...
Демонстрация