За нас

Линдек е норвежка компания основана през 2004г. като отговор на нарастващото търсене на висококачествени услуги за фармаковиджиланс. Днес Линдек е специализирана в сферата на фармаковиджиланса, козметовиджиланса и виджиланса на медицински изделия.
Lindeq dashboard.own_post_posted
2016
Lindeq dashboard.own_post_posted
2016
Lindeq dashboard.own_post_posted
2016
Lindeq dashboard.own_post_posted
2016

Публикации

Безопасността на медицинските изделия е процес и най-важен в него е пациентът
Безопасността на медицинските изделия е процес и най...
Публикация
Индустрията с медицински изделия - ключов сектор в здравеопазването
Индустрията с медицински изделия - ключов сектор в з...
Публикация
Lindeq dashboard.own_post_posted
2016