Описание

Туберкулозата (на латински: Tuberculosis) е хронично протичащо специфично възпалително заболяване, което засяга предимно белите дробове, но може да засегне и централната нервна система, лимфните съдове, храносмилателната система, костите, ставите и дори кожата

Според Световната Здравна Организация 1/3 от населението на света е заразено с M. tuberculosis. Всяко лице, носител на латентна туберкулозна инфекция е с около 10% шанс да развие активно заболяване. Този процент на прогресиране е повишен сред определени групи пациенти, включително и тези, които са били наскоро заразени и тези с отслабена имунна система.

Т-SPOT®.TB тестът е опростен вариант на ELISPOT методика. ELISPOT тестовете са с висока чувствителност, тъй като прицелният  цитокин се захваща пряко около секретиращата клетка, преди тя да бъде разредена в супернатантата, заловен от рецепторите на съседни клетки или разграден. Това прави ELISPOT тестовете много по-чувствителни в сравнение с конвенционалните ELISA тестове. 

Т-SPOT®.TB тестът е предназначен  за откриване на ефекторните Т-клетки, които отговарят на стимулация с антигени, специфични за M. tuberculosis. Тестът изброява отделните активирани TB-специфични Т-клетки. Той е подходящ за употреба при всички пациенти, изложени на риск за латентна туберкулозна инфекция или съмнение за туберкулозна инфекция, независимо от тяхната възраст, пол, етническа принадлежност, терапия или имунен статус.