За нас

Туберкулозата (на латински: Tuberculosis) е хронично протичащо специфично възпалително заболяване, което засяга предимно белите дробове, но може да засегне и централната нервна система, лимфните съдове, храносмилателната система, костите, ставите и дори кожата

Според Световната Здравна Организация 1/3 от населението на света е заразено с M. tuberculosis. Всяко лице, носител на латентна туберкулозна инфекция е с около 10% шанс да развие активно заболяване. Този процент на прогресиране е повишен сред определени групи пациенти, включително и тези, които са били наскоро заразени и тези с отслабена имунна система.

Т-SPOT®.TB тестът е опростен вариант на ELISPOT методика. ELISPOT тестовете са с висока чувствителност, тъй като прицелният  цитокин се захваща пряко около секретиращата клетка, преди тя да бъде разредена в супернатантата, заловен от рецепторите на съседни клетки или разграден. Това прави ELISPOT тестовете много по-чувствителни в сравнение с конвенционалните ELISA тестове. 

Т-SPOT®.TB тестът е предназначен  за откриване на ефекторните Т-клетки, които отговарят на стимулация с антигени, специфични за M. tuberculosis. Тестът изброява отделните активирани TB-специфични Т-клетки. Той е подходящ за употреба при всички пациенти, изложени на риск за латентна туберкулозна инфекция или съмнение за туберкулозна инфекция, независимо от тяхната възраст, пол, етническа принадлежност, терапия или имунен статус.  

2016
От 5 до 9 декември е обявена Седмица на отворените врати за борба срещу туберкулоза в смолянската многопрофилна болница „Д-р Братан Шукеров”. Прегледите и изследванията са напълно безплатни, включително и за неосигурените лица.
Безплатни прегледи за туберкулоза ...
2016
Седмица на отворените врати“ за скрининг на риска от туберкулоза ще се проведе от 12 до 16 септември в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“.
УМБАЛ „Свети Георги“ организира с...

Публикации

Глобалната заплаха от туберкулозa нараства
Глобалната заплаха от туберкулозa нараства
Статия
Проф. д-р Елисавета Наумова: Имунната система трябва да се изследва профилактично
Проф. д-р Елисавета Наумова: Имунната система трябва...
Статия
2016
2016
2016
Резистентната туберкулоза - едно от големите предизвикателства на 21-и век. T-SPOT®.TB тест e сред най-големите научни постижения през последните сто години в областта на диагностиката на туберкулозната инфекция
2016
Сериозно внимание трябва да се обърне на възможността за активиране на латентна туберкулоза. Винаги когато започваме лечение с биологични медикаменти, правим изследване за туберкулоза с Quantiferon-Gold TB test и Т-SPOT®.TB с които по най-добрия и съвременен начин се открива туберкулозна инфекция, сподели доц. Антоанета Тончева д.м - на Юбилейната национална конференция по ревматология 2016год.
Вижте още
2016
Има пет препарата, на които туберкулозният бактерий все още реагира.
2016
Диагностично постижение е лекарят да се досети за туберкулозно заболяване още при дискретни прояви на болестта.
2016
2016
Открийте скритата опасност!
Къде да направите най-надеждния те...
2016
„Седмица на отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза се провежда в областните лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза.
Седмица на отворени врати за безпл...
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
T-SPOT.TB test - при съмнение за туберкулозна инфекция, с белодробна и извън белодробна локализация, независимо дали е клинично проявена или не.
Нов тест открива наличието на тубе...
2016
Въпреки постигнатите успехи в областта на инфекциозната патология през изминалото столетие, туберкулозата запазва своята значимост и все още представлява сериозно предизвикателство
Латентна туберкулозна инфекция
2016
T – SPOT.TB е най-надеждният, съвременен тест за диагностициране на туберкулоза.Подходящ е за изследване на всички контактни на ТВ пациенти, а така също и за хора с повишен риск от заразяване.
2016
В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори инфекциозно болен човек, като всяка година от туберкулоза умират около 3 милиона души по света. Световния ден за борба с туберкулозата е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб.
Вижте още
2016