За нас

Медицински център „Павел баня” ЕООД е частно здравно заведение. Основан е през 2003 г. от потомствените лекари – фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на физиотерапията и рехабилитацията в гр. Павел баня

Медицински център „Павел баня” ЕООД е частно здравно заведение. Основан е през 2003 г. от потомствените лекари – фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на физиотерапията и рехабилитацията в гр. Павел баня, както и да се съхранят традициите, професионализма, кадрите и оригиналните методики /подводна екстензия/ на лечение и рехабилитация на вертеброгенните /гръбначни/ заболявания, прославили курорта и донесли му известност през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век.

Медицински център” Павел баня” ЕООД е със седалище и адрес на управление: град Павел баня, ул. „Освобождение” № 2 и има разкрити 4 /четири/ основни филиала, в които извършва своята медицинска дейност – профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация, както и няколко адреса в страната и чужбина.

Медицински център „Павел баня“ ЕООД е лицензиран да извършва специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения. Персоналът на МЦ ”Павел баня” ЕООД към настоящия момент включва: 55 медицински специалиста, в това число – лекари – специалисти от почти всички области на медицината, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, акушерка, фелдшер, масажисти, помощен персонал.

МЦ „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД е единственото лечебно заведение на територията на община Павел баня, което работи по Договор с НЗОК за оказване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ с направление за специалист – бланка №3. Медицински център „Павел баня” ЕООД има сключени договори за извършване на специализирана извънболнична помощ, профилактика, лечение и рехабилитация и със следните застрахователни компании:

ЗОК „Надежда” АД,
ЗОК „Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД,
ЗОК „България Здраве” АД,
ЖЗК ДСК „Гаранция” АД,
ЗОК „Медико 21” АД,
ДЗИ „Здравно осигуряване” АД,
„Евроинс здравноосигуряване” АД,
„Дом Здраве” ЕАД
и др.

Подводно екстензионно лечение на дискогенните заболянания – по метода на проф. Гечев
default image
Подводно екстензионно лечение на дискогенните заболянания – по метода на проф. Гечев

ИСТОРИЯ НА ЕКСТЕНЗИОННОТО ЛЕЧЕНИЕ Прилагането на екстензия за наместване на дислоцирани части на...

Публикации

Подводно екстензионно лечение на дискогенните заболянания – по метода на проф. Гечев
Публикация
Подводно екстензионно лечение на дискогенните заболянания – по метода на проф. Гечев