Описание

Първият и единствен досега изложбен комплекс в София за организиране и провеждане на международни бизнес изложения и различни по вид събития.

С амбицията да бъде платформа за идеи - да представя, да генерира креативност, да вдъхновява и подтиква към активност - Интер Експо Център следва навиците и динамичния живот на бизнеса. Съдейства за комуникация между компании и инвеститори с идеята да обърне внимaние на тясно специализираните език и тематика на отделните браншове. Интер Експо Център не се фокусира в определена целева група, а се определя като място за креативна бизнес култура – всички участници в предприемачеството, които се развиват под неговото влияние или му влияят, развивайки се. Една от целите на Интер Експо Център е да предостави поле за изява на българските и чуждестранните компании, които по подобаващ начин да представят своите проекти.

Presentation_IEC.pdf