Описание

​МЦ „Раредис“ е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, основано през март 2009 г.

Центърът разполага със съвременна база, модерна апаратура и регистриран дневен стационар с две легла за наблюдение до 48 часа.

Основната ни дейност включва прeвенция на здравето, профилактика, наблюдение на здравословното състояние на пациентите и диспансеризация, диагностика, лечение, консултации и манипулации.

За пациентите ни се грижат професионалисти от различни области на медицината – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, ортопедия и травматология, нервни болести, педиатър, генетик, хомеопат, както и немедицински специалисти – социален работник, психолог.

Екипът ни е обединен от идеята за създаване на подходящи условия за осигуряване на максимално достъпна и висококачествена медицинска помощ.

МЦ „Раредис“ има сключен договор със НЗОК.