За нас

Патохистологични и цитологични изследвания

В "МДЛ Д-р.Шомов" се извършват патохистологични изследвания на биопсични материали от всички видове тъкани, ендоскопски биопсии,консултация на готови хистологични препарати.

Извършват се цитологични изследвания на гинекологични намазки и намазки от кожни лезии и лаважни течности. 

Работи по договор с НЗОК.

Работно време:

понеделник - петък

15:00 -  18:30