Описание


БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ е едно от най-значимите събития за медицинския и денталния сектор в България и Югоизточна Европа.

 

 

От 31 май до 2 юни 2023 г.  то ще се проведе във формат БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА и ще предостави по традиция  възможност за бизнес контакти между компаниите и специалистите от медицинския, денталния и дерматологичния сектор. 57-ото издание на международния формат създава условия за изграждане на ползотворни професионални взаимоотношения, обмяна на опит и информация за тенденциите и за утвърдените технологии, продукти и марки.

 

В рамките на три дни изложението ще превърне София в притегателна точка за производители, вносители, представители, дистрибутори и търговци
на медицинско, дентално, дерматологично и естетично оборудване, обзавеждане, апаратура, инструменти, материали и консумативи.

 

Изложението традиционно се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването в България и с подкрепата на съсловните организации Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Съюз на зъботехниците в България, Асоциация на денталните дилъри в България и Български фармацевтичен съюз.

През цялата си многогодишна история БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ се радва на изключителен интерес от страна както на български, така и на чуждестранни участници.

exhibitors.jpg
БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ 2015 ОТНОВО...