За нас

БФСА е национална младежка организация, пълноправен член на Европейската фармацевтична студентска асоциация и Световната фармацевтична студентска федерация. В нея членуват над 150 активни студенти от два Фармацевтични факултета.

Ние сме неправителствена студентска организация, извършваща нестопанска дейност в областта на фармацията.

Създадена през 2007 година, БФСА днес включва в състава си над 100 членове, студенти редовно обучение в Фармацевтичен факултет към МУ София и Факултета по Химия и фармация към СУ „Климент Охридски”.

БФСА е национална младежка организация, пълноправен член на Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA) и Световната фармацевтична студентска федерация (IPSF) .

Дейността на БФСА се изразява в организиране и провеждане на здравни кампании, лекции и обучения на здравна тематика; органзииране на обучения за личностно, професионално и бизнес развитие; организиране и осъществяване на национални обмени с други младежки организации. Ежегодно членове на БФСА участват активно в конгреси, организирани от EPSA и IPSF.

БФСА поддържа отлична комуникация и сътрудничество с водещи фармацевтични компании и съсловни организации, участва и подпомага провеждането на Български фармацевтични дни .