Последователи
Теодора Христова Жилева
Галина  Петрова Минчева
Галина Петрова Минчева
Студент по друга медицинска специалност
Ивалина Иванова  Иванова
Емили Терзиева
Емили Терзиева
Студент по фармация
Иван Иванов
Иван Иванов
Студент по фармация
г-ца Веселка Иванова
Моника  Деянова Петкова