За нас

Извършва както хемодиализно лечение, така и лечение с перитонеална диализа на пациенти с хронично бъбречно заболяване V ст. Прилага се и съвременно медикаментозно лечение на всички усложнения на хроничната бъбречна недостатъчност и диализното лечение.

Диализният център разполага и с кабинет за наблюдение и лечение на пациенти в ранен стадий на хронична бъчречна недостатъчност, както и за подготовка на болни с напреднала бъбречна недостатъчност за хемодиализа и перитонеална диализа. След обсъждане, зачитайки право на избор на пациентите за  метод на диализно лечение, те се насочват към съответните специалисти за конструирането на траен съдов достъп или поставяне на перитонеален катетър.
Диализен център ВИА ДИАЛ е открит на 02.03.2015. Разполага с нова, съвременна  апаратура , като са обособени 12 диализни поста . Работи  по договор с НЗОК, на трисменен режим. Извършва както хемодиализно лечение, така и лечение с перитонеална диализа на пациенти с хронично бъбречно заболяване V ст. Прилага се и съвременно медикаментозно лечение на всички усложнения на хроничната бъбречна недостатъчност и диализното лечение.