За нас

Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа
RED media създаде статус
2016
Практически курс за обучение на лекари за прилагане на иновативен метод за лечение на туморни заболявания
Обучават лекари на иновативна интраоперативна химиотерапия в Стара Загора