Последователи
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р  Стоян  Тодоров
д-р Диана Недялкова
Д-р Гйхфй Фхккнбм
Д-р Гйхфй Фхккнбм
Студент по медицина
д-р Татяна Христова Кърчева
д-р Татяна Христова Кърчева
Нервни болести / Неврология
д-р Слави Бизьоков
1 2