Последователи
г-н Иван Шекерев
д-р  Стоян  Тодоров
д-р Диана Недялкова
Боряна Максимова
Боряна Максимова
Студент по медицина
д-р Татяна Христова Кърчева
д-р Татяна Христова Кърчева
Нервни болести / Неврология
д-р Слави Бизьоков
д-р Мария Костуркова