МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА
default image
МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА

Доц. Алексиев Л., НПЦВМЕАММ – ВМАМедицината на пътуванията и туризма е нов клон в медицинската на...

КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)
default image
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)

Независимо от нейната невероятна и неотразима величественост и сияйна простота тя не може и не ис...

Публикации

МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА
Публикация
МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)
Публикация
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ
default image
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ

Веселинова Л. 1, Л. Митев 2, ВМА, МБАЛ – София, 1 - ВМОБР/ Клиника по физикална и рехабилитационн...

РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ
default image
РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ

    Динкова А., А. Галев, НПЦВЕХ – ВМА Напредъкът на човешката цивилизация, свързан с ежедневните...

„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ?
default image
„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН Н...

Доц. Галев А., НПЦВЕХ –ВМАЗдравето на човека като състояние на пълно физическо, психично и социал...

ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ
default image
ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ

Лалова Д., Н. Бонинска, В. Ковачева, Б. Русева, Б. Бончев, ВМА- София Стресът е проблем, който о...

ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В РАБОТНАТА СРЕДА
default image
ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В РАБОТНАТА СРЕДА

Сертениева Й., И. Огнянова, С. Богданова НПЦВЕХ-ВMAОрганизационната култура е изградена от основн...

ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ
default image
ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ

Дойновска Р., С. Кръстева, Д. Антова, Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМАПодготовката на м...

EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
default image
EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

М. Карчева 1, Г. Ганчева 1, И. Макавеев 21- Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразито...

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
default image
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Ат. Янев 1, Н. Янев 21-ВМА – Клиника по пневмология и фтизиатрия – София,2-Университетска болница...

ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ
default image
ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

Г. Ганчева 1, М. Карчева 1, И. Макавеев 2 1-Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, параз...