МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА
МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА

Доц. Алексиев Л., НПЦВМЕАММ – ВМАМедицината на пътуванията и туризма е нов клон в медицинската на...

КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)

Независимо от нейната невероятна и неотразима величественост и сияйна простота тя не може и не ис...

Публикации

МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА
МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА
Публикация
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (...
Публикация
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ

Веселинова Л. 1, Л. Митев 2, ВМА, МБАЛ – София, 1 - ВМОБР/ Клиника по физикална и рехабилитационн...

РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ
РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ

    Динкова А., А. Галев, НПЦВЕХ – ВМА Напредъкът на човешката цивилизация, свързан с ежедневните...

„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ?
„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН Н...

Доц. Галев А., НПЦВЕХ –ВМАЗдравето на човека като състояние на пълно физическо, психично и социал...

ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ
ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ

Лалова Д., Н. Бонинска, В. Ковачева, Б. Русева, Б. Бончев, ВМА- София Стресът е проблем, който о...

ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В РАБОТНАТА СРЕДА
ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В РАБОТНАТА СРЕДА

Сертениева Й., И. Огнянова, С. Богданова НПЦВЕХ-ВMAОрганизационната култура е изградена от основн...

ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ
ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ

Дойновска Р., С. Кръстева, Д. Антова, Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМАПодготовката на м...

EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

М. Карчева 1, Г. Ганчева 1, И. Макавеев 21- Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразито...

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Ат. Янев 1, Н. Янев 21-ВМА – Клиника по пневмология и фтизиатрия – София,2-Университетска болница...

ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ
ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

Г. Ганчева 1, М. Карчева 1, И. Макавеев 2 1-Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, параз...