Публикувани
МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА

МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА

МЕДИЦИНА, ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА

Всяка човешка дейност се определя от здравето на човека и то е гаранция до голяма степен за успеш...
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за отдих)

КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА (минути за ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯНезависимо от нейната невероятна и неотразима величествен...
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЕРС...

Физикалната и рехабилитационна медицина е интегративна клинична специалност, използваща естествен...
РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ

РАДОНЪТ – ПОЗНАТ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ПРОБЛЕМ

През ХVІ век в Шнееберг и Яхимов (в днешна Чехия) тайнствена болест на белите дробове постепенно ...
„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ?

„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО П...

Здравето на човека като състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие е резултат...
ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ

ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБО...

Стресът е проблем, който оказва силно влияние върху работния процес и е от съществено значение, к...
ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В РАБОТНАТА СРЕДА

ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИ...

Организационната култура е изградена от основни споделени ценности, характерни за всяка органи...
ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ

ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНО...

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сериозен социален и медицински проблем...
EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

EПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В О...

СЗО в своята стратегия „Здраве за всички” стартира Разширена програма за имунизация (Expanded Pro...
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО ...

Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което в 90 % от случаите засяга белодробната сис...
ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

Лептоспирозата представлява бактериална инфекция, от която боледуват най-често гризачите, множест...