СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)
СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)

Когато Архимед излетял като космическа ракета от банята и викнал „Еврика”, това не е бил прост из...

ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ПЛОВДИВ, 2007-2011
ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ...

Троянчева М.1, Ватев Н.2, Стойчева М3, Семерджиева М4, Велчева Р31-РЗИ- Пловдив2-МУ - Пловдив, к-...

Публикации

СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)
СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)
Публикация
ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ПЛОВДИВ, 2007-2011
ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОН...
Публикация
ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Димитрова Кр., В. Иванчева, Хр. ГрупчеваМедицински университет – Варна, Специализирана болница по...

СПОРТЪТ - „ВАКСИНА” СРЕЩУ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
СПОРТЪТ - „ВАКСИНА” СРЕЩУ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

Макавеев И.1, А. Атанасов2, М.Карчева31- ОПМ Плевен-НПЦВЕХ ВМА София2- Катедра „Физикална медицин...

ПРИНОС НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДЕНТАЛНИ ПРАКТИКИ
ПРИНОС НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВ...

В. Стоева1, М. Александрова2, А. Кеворкян1, Й. Стоилова11- Секция епидемиология-Катедра епидемиол...

РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ АВТОРИТЕТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ ОБХВАТ С ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ
РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ АВТОРИТЕТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ ОБХВАТ С ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ

Доц. Андрей Галев, дм ; НПЦВЕХ- ВМА, СофияГрипните епидемия водят до значителни последици по отно...

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ
ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ

Въжаров И, Заякова Й, Шопов Н.МБАЛ – Варна към ВМАДа се направи преглед на докладите и съобщеният...

СУБСИДИРАНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ – ПРИНЦИПИ И ПОЛЗИ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА
СУБСИДИРАНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ – ПРИНЦИПИ И ПОЛЗИ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА

Сираков М.1, Ж. Мирчева2;1- СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София, 2-Икономически и социален съвет на Р....