Публикации

СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)
СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)
Публикация
ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ПЛОВДИВ, 2007-2011
ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОН...
Публикация
СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)
СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ (минути за отдих)

Когато Архимед излетял като космическа ракета от банята и викнал „Еврика”, това не е бил прост из...

ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ПЛОВДИВ, 2007-2011
ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ) В ...

Троянчева М.1, Ватев Н.2, Стойчева М3, Семерджиева М4, Велчева Р31-РЗИ- Пловдив2-МУ - Пловдив, к-...

ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Димитрова Кр., В. Иванчева, Хр. ГрупчеваМедицински университет – Варна, Специализирана болница по...

СПОРТЪТ - „ВАКСИНА” СРЕЩУ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
СПОРТЪТ - „ВАКСИНА” СРЕЩУ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

Макавеев И.1, А. Атанасов2, М.Карчева31- ОПМ Плевен-НПЦВЕХ ВМА София2- Катедра „Физикална медицин...

ПРИНОС НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДЕНТАЛНИ ПРАКТИКИ
ПРИНОС НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБСЛУЖВ...

В. Стоева1, М. Александрова2, А. Кеворкян1, Й. Стоилова11- Секция епидемиология-Катедра епидемиол...

РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ АВТОРИТЕТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ ОБХВАТ С ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ
РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ АВТОРИТЕТИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ ОБХВАТ С ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ

Доц. Андрей Галев, дм ; НПЦВЕХ- ВМА, СофияГрипните епидемия водят до значителни последици по отно...

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ
ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ

Въжаров И, Заякова Й, Шопов Н.МБАЛ – Варна към ВМАДа се направи преглед на докладите и съобщеният...

СУБСИДИРАНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ – ПРИНЦИПИ И ПОЛЗИ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА
СУБСИДИРАНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ – ПРИНЦИПИ И ПОЛЗИ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА

Сираков М.1, Ж. Мирчева2;1- СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София, 2-Икономически и социален съвет на Р....