Описание

Ние гарантираме най-високо ниво на медицинско обслужване за български и чуждестранни граждани. CMI е оборудван с последно поколение апаратура и работи с изтъкнати български и италиански специалисти

Нашите цели:

  • Да се стремим към висока ефективност, ефикасност и своевременност на предоставяните услуги;
  • Да подкрепяме личностното и префесионално развитие на нашия медицински екип, чрез иновативни обучения и специализации;
  • Да подобряваме комуникацията с пациента, като идентифицираме неговите нужди и повишаваме степента на удовлетвореност;
  • Да търсим прозрачност по отношение на източниците на грешки и да предотвратяваме настъпването им.

Нашите принципи:

  • Равноправие: гарантира се правото на различие, като по този начин се премахват всички възможни причини за дискриминация, като пол, раса, социално положение и др.
  • Ефикасност и ефективност: клиниката осигурява услуги и помощ, които се предоставят в съответсвие с най-новите медицински стандарти за качество.
  • Зачитане на човешките права и достойнство: всеки потребител се обслужва с нужното внимание и уважение към личността му.

Центро Медико Италиано. Centro Med...