ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ( 360 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ )
ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ( 360 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ )

Монев В.Национален експертен съвет за борба с инфекциозните болести и имунопрофилактика при МЗ, С...

МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ
МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ

Алексиев Л. ВМА – НПЦВМЕАММ Пътуванията в съвременното общество ще заемат все по – голяма част от...

Публикации

ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ( 360 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ )
ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИД...
Публикация
МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ
МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ
Публикация
ОЦЕНКА НА ПОЗНАНИЯТА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ КРЪВНОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ СРЕД МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ОЦЕНКА НА ПОЗНАНИЯТА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ КРЪВНОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ СРЕД МЕДИЦИНСКИ СП...

Дойчинова Ц.1 , С. Михайлова3, Т. Петкова1, В. Бирданова2, М. Карчева1, А. Петров2, М. Стойновска...

ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН (2006-2010) – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ
ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН (2006-2010) – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ

М. Карчева1, Г. Ганчева1, И. Макавеев21 Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитологи...

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ С ВАРИЦЕЛА ПАЦИЕНТИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2000-2011Г.
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ С ВАРИЦЕЛА ПАЦИЕНТИ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА...

Х. Бацелова1 , А. Кеворкян1 , Р. Райчева2 , О. Бойкинова3 , И. Балтаджиев3 , Й. Шопова4 , Й. Стои...

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА ЕВАКУАЦИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНО БОЛНИ
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА ЕВАКУАЦИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНО БОЛНИ

Галев А., Кънев А. Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Военномедицинска ака...

КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И ОСОБЕ- НОСТИТЕ НА ОСТРИТЕ ЧРЕВНИ ВИРУСНИ ИН- ФЕКЦИИ СРЕД ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В НЯКОИ РЕГИОНИ НА РУСИЯ
КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА И ОСОБЕ- НОСТИТЕ НА ОСТРИТЕ ЧРЕВНИ ВИРУСНИ ИН- ФЕКЦИИ СРЕД ДЕЦА И ВЪ...

В.В.МалышевСанкт Петербургски Научноизследователски център за екологична безопасност, Руска акаде...

МЕНИНГОКОКОВИТЕ МЕНИНГИТИ: ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
МЕНИНГОКОКОВИТЕ МЕНИНГИТИ: ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Галев А.Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска академия, София...

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЯВАЩИ РАК
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПРИЧИНЯВАЩИ РАК

Кълвачев З.Лаборатория Молекулярна вирусология - Военномедицинска академияРазвитието на рак се св...