Публикации

ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ( 360 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ )
ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО – ПРЕДТЕЧА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПИД...
Публикация
МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ
МЕДИЦИНА НА ПЪТУВАНИЯТА И ДИАБЕТНО БОЛНИ
Публикация