За нас

Аптеката предлага богата гама от лекарства, хомеопатия, санитарни материали, хранителни добавки.

Аптеката изпълнява зелени рецепти, отпуска лекарства с протоколи, инсулини и консумативи за стомирани болни. 

Изпълнява рецепти на ветерани от войните.