За нас

Изследването на костна плътност (дензитометрия) е неинвазивен метод за оценка на риска от развитие на остеопороза.