„ИЗКУСТВЕНО” ЗДРАВЕ ИЛИ  ИЗКУСТВО ЗА ЗДРАВЕ?
„ИЗКУСТВЕНО” ЗДРАВЕ ИЛИ ИЗКУСТВО ЗА ЗДРАВЕ?

Денис Христов, студент от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ Съвременният човек е роб на цивилизацията, коя...

ПО-НИСКАТА СКОРОСТ НА ИЗПЛУВАНЕ КАТО ПРЕВАНТИВЕН ФАКТОР ЗА ПОЯВА НА ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ
ПО-НИСКАТА СКОРОСТ НА ИЗПЛУВАНЕ КАТО ПРЕВАНТИВЕН ФАКТОР ЗА ПОЯВА НА ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ ПРИ ВОД...

Шопов Н.1, И. Въжаров д.2 1 – ВМА –  ОВМЕРВ – Варна, 2 – ВМА – МБАЛ – Варна Целта на това проучва...

Публикации

 „ИЗКУСТВЕНО” ЗДРАВЕ ИЛИ  ИЗКУСТВО ЗА ЗДРАВЕ?
„ИЗКУСТВЕНО” ЗДРАВЕ ИЛИ ИЗКУСТВО ЗА ЗДРАВЕ?
Публикация
ПО-НИСКАТА СКОРОСТ НА ИЗПЛУВАНЕ КАТО ПРЕВАНТИВЕН ФАКТОР ЗА ПОЯВА НА ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ
ПО-НИСКАТА СКОРОСТ НА ИЗПЛУВАНЕ КАТО ПРЕВАНТИВЕН ФАК...
Публикация
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНКИЛОЗИРАЩИЯ СПОНДИЛИТ
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНКИЛОЗИРА...

Троев Т., М. Георгиева , Е. Конакчиева ВМА-София, Клиника физикална и рехабилитационна медицинаАн...

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – НЕРЕШЕН В ПРАКТИКАТА ПРОБЛЕМ
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – НЕРЕШЕН В ПРАКТИКАТА ПРОБЛЕМ

И.ИвановаСБАЛНБ „Свети Георги” – МонтанаТютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително небла...

СВЕТЪТ НА НАНОМАТЕРИАЛИТЕ, НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
СВЕТЪТ НА НАНОМАТЕРИАЛИТЕ, НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

А. Галев1, Динкова А.1, Пенчева В.2, Григорова И.31 – НПЦВЕХ – ВМА; 2 – Институт по електроника, ...

ВРЕДЕН ЛИ Е КОМПЮТЪРЪТ ЗА ОЧИТЕ И ЗРЕНИЕТО?
ВРЕДЕН ЛИ Е КОМПЮТЪРЪТ ЗА ОЧИТЕ И ЗРЕНИЕТО?

Иванчева В., Т. Маринова, С. Пеева, Хр. Групчева МУ-Варна, Катедра Очни болести и зрителни науки,...

МЕДИЦИНСКИ РИСКОВЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
МЕДИЦИНСКИ РИСКОВЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Дойновска Р., Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ-ВМА,гр.СофияРаботейки в болничния стацион...

EПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  НА СКАРЛАТИНАТА В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
EПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА СКАРЛАТИНАТА В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

Т. Петкова1, Д. Шаламанов1, Ц. Дойчинова1, С. Козарова2 1Катедра „Инфекциозни болести, епидемиоло...

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ТРАНСПОРТ ИЛИ НА КАКВО НИ УЧИ ИСТОРИЯТА ИМ
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ТРАНСПОРТ ИЛИ НА КАКВО НИ УЧИ ИСТОРИЯТА ИМ

полк. доц. Андрей ГалевНаучноприложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМАС този обзор п...