За нас

Юбилейна научна конференция на Българско дружество по ревматология , посветена на 25-годишнината от създаването на специалността Ревматология в България.
Прозорец на възможностите при ревматоиден артрит - защо времето на започване на лечението е важно за пациентите?
Прозорец на възможностите при ревматоиден артрит - защо времето на започване на лечението е важно...

Какво представлява т.нар. прозорец на възможностите? Това е една условна времева рамка между 3-ти...

Публикации

Прозорец на възможностите при ревматоиден артрит - защо времето на започване на лечението е важно за пациентите?
Прозорец на възможностите при ревматоиден артрит - з...
Публикация