За нас

Основна цел е постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова медицина и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при работа, общественото здраве и превенцията

Българското академично дружество по трудова медицина /БАДТМ/ е учредено на 24.01.2014 г. С решение №1/07.03.2014 на Софийски градски съд сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Българското академично дружество по трудова медицина е самостоятелно юридическо лице, което обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина.

Управителният съвет на дружеството е в състав:

Председател: проф. д-р Невена Цачева, дмн

Зам. предеседател: проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Секретар-касиер: гл. ас. Тодор Кундуржиев, дм

Основни цели на дружеството са:

 1. Стимулиране на научно-изследователска работа в областта на медицинските науки;
 2. Извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова медицина и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при работа, общественото здраве и превенцията;
 3. Координиране и подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
 4. Сътрудничество на сдружението и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни;
 5. Въвеждане на европейски програми за обучение на лекари, лекари по дентална медицина и фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията;
 6. Обучение на студенти и специализанти и продължаващо медицинско обучение на  медицински и немедицински специалисти;
 7. Развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
 8. Разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари, дентални медици и фармацевти, както и широк кръг от немедицински кадри;
 9. Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности, и осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни български и международни организации;
 10. Разработване и актуализиране на стандарти и оценки на качество.
Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина
default image
Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина

Решенията на Управителният съвет и Борда на Българското академично дружество по трудова медицина,...

ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
default image
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА

БЪЛГАРСКОТО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНАОРГАНИЗИРА СИМПОЗИУМ НА ТЕМА: „ОБУЧЕНИЕ И КАЧ...

Публикации

Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина
Публикация
Декларация на Управителния съвет на Българското академично дружество по трудова медицина
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
Публикация
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
Симпозиум: Обучение и качество в трудовата медицина (ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА)
default image
Симпозиум: Обучение и качество в трудовата медицина (ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА)

Цел на симпозиума е да продължи идеята от Първата конференция по трудова медицина, работоспособно...

Събития

БЪЛГАРСКОТО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА организира симпозиум на тема:
Събитие
БЪЛГАРСКОТО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА организира симпозиум на тема:
Българското академично дружество по трудова медицина взе участие по случай отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа
default image
Българското академично дружество по трудова медицина взе участие по случай отбелязването на Свето...

Българското академично дружество по трудова медицина взе участие по случай отбелязването на Свето...