АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Резюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия и представлява сериозен здравен проблем. Артер...

Публикации

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
Публикация
Постер, спечелил надрадата Алберто Ферари за 2016г. в Париж по време на конгреса на ESH
Постер, спечелил надрадата Алберто Ферари за 2016г. ...
Публикация
ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ В ОСТРАТА ФАЗА НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ В ОСТРАТА ФАЗА НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ - Публикуван...

РЕЗЮМЕ Обзорът разглежда съвременните възгледи върху на лечението на АХ в острата фаза на исхе...

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЬРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. ЗА РОЛЯТА НА НАТРИУРЕТИЧНИТЕ ПЕПТИДИ В ДИАГНОСТИКАТА НА СЬРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И НЯКОИ ДРУГИ ПАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЬРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. ЗА РОЛЯТА НА НАТРИУРЕТИЧНИТЕ ПЕПТИДИ В ДИАГН...

Резюме:              Сърдечната недостатъчност/СН/ продължава да бъде сериозен медицински пробл...

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ
БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Резюме:                                         Доказана е необходимостта от точен лабораторен ...

ST2 – ПРОГНОСТИЧЕН КАРДИОМАРКЕР ПРИ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
ST2 – ПРОГНОСТИЧЕН КАРДИОМАРКЕР ПРИ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

   РЕЗЮМЕ:   ST2 е нов кардиомаркер, разтворим протеин, член на интерлевкин рецепторната фамили...

ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТЕНЗИВНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТЕНЗИВНИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ - Публикувано в Списание на Българската...

Абстракт Хипертоничните заболявания са най-често срещаните усложнения на бременността. Те пред...

БETА-БЛОКЕРИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ. ПРОЧИТ НА МЕТА-АНАЛИЗИТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ.
БETА-БЛОКЕРИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ. ПРОЧИТ НА МЕТА-АНАЛИЗИТЕ И ПОСЛ...

РЕЗЮМЕ От много години β-блокерите се прилагат заради техните антиисхемични, антиаритмични и а...

 КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ С ИМИДАЗОЛИНОВИЯ АГОНИСТ MOXONIDINE ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ (РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО MERSY) - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ С ИМИДАЗОЛИНОВИЯ АГОНИСТ MOXONIDINE ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕ...

Съвременният подход в лечението на артериалната хипертония, застъпен в основните ръководства на...

ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ И НЯКОИ ПРИДРУЖАВАЩИ РИСКОВИ ФАКТОРИ И СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРСКА ГРАДСКА ПОПУЛАЦИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ И НЯКОИ ПРИДРУЖАВАЩИ РИСКОВИ ФАКТОРИ И СЪРДЕЧНОСЪДОВ...

Резюме Целта на изследването е да се оценят разпространението и контролът на артериалната хипер...

БАРОРЕФЛЕКСНА СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИДНИЯ СИНУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
БАРОРЕФЛЕКСНА СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИДНИЯ СИНУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - П...

РЕЗЮМЕ:Aртериалната хипертония (АХ) е най-разпространеното сърдечносъдово заболяване и водещ рис...

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - Публикувано в...

РЕЗЮМЕ: Артериалната хипертония (AH) е едно от най – често срещаните заболявания, свързани с у...

ЕФЕКТИ НА ХИПОТИРЕОИДИЗМА ВЪРХУ МАСТНАТА ОБМЯНА И СЪРДЕЧНОСЪДОВИЯ РИСК - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония
ЕФЕКТИ НА ХИПОТИРЕОИДИЗМА ВЪРХУ МАСТНАТА ОБМЯНА И СЪРДЕЧНОСЪДОВИЯ РИСК - Публикувано в Списание н...

РЕЗЮМЕ: Функцията на щитовидната жлеза оказва съществено влияние върху метаболизма на липопрот...

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ , МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРОПОНИН
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ , МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРОПОНИН

РЕЗЮМЕ Мозъчно-съдовата болест е клиничен синдром, който включва остри и хронични нарушения на ...

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАННАТА ДИАГНОЗА НА ПРЕЕКЛАМПСИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАННАТА ДИАГНОЗА НА ПРЕЕКЛАМПСИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Прееклампсията е свързано с бременността състояние, което засяга 3-10% от всички бременности. Х...

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Абстракт Хипертензивните нарушения на бременността представляват голям спектър от състояния, х...

АОРТНАТА ДИСЕКАЦИЯ – НАЙ-ДРАМАТИЧНОТО УСЛОЖНЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ
АОРТНАТА ДИСЕКАЦИЯ – НАЙ-ДРАМАТИЧНОТО УСЛОЖНЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ

Артериалната хипертония болест има множество усложнения в 5 таргентни органа. Повечето от тях н...

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Резюме: Предсърдното мъждене (ПМ) е честа аритмия и представлява сериозен здравен проблем. Артери...

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ – ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ – ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ – ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Доц. д-р Константин Рамше...

Отбелязваме Световен ден на хипертонията.В кампанията ще се включат 11 града от страната.
На 17 май ще се проведе национална кампания „Нормалното кръвно налягане - здраве за бъбреците”
На 17 май ще се проведе национална кампания „Нормалното кръвно налягане - здраве за бъбреците”

Безплатни консултации ще има в 10 града в Световния ден на хипертонията   За изминалата 2015 го...

На 17 май ще се проведе национална...