Публикувани
ДЖОН СНОУ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР –ЕПИДЕМИОЛОГ

ДЖОН СНОУ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР –ЕПИДЕМИОЛОГ

200 години от рождението муМонев В. , Национален експертен съвет по борба със заразните болести и...
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ С ЦЕЛ ПР...

ПРОВЕДЕНИ В ОБЕКТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА БЕЖАНЦИ КЪМ ДАБ ПРИ МС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ (М. 9-10. 2...
ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА ВЪРХУ ХОСПИТАЛИЗИРАНАТА  ЗАБОЛЕВАЕМОСТ

ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА ВЪРХУ ХОСПИТАЛИЗИРАНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ

Застаряването на населението е една от основните характеристики в съвременното развитие на цивили...
НОВ МЕТОД ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ  НА ВЪЗДУХА В ХИРУРГИЧНИ  СЕКТОРИ

НОВ МЕТОД ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ НА ВЪЗДУХА В ХИРУРГИЧНИ СЕКТОРИ

Директните контакти на медицински персонал с болни и парентералният път на пренасяне на болничнит...
ПОСТЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА НА БЯС В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПОСТЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА НА БЯС В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Бесът представлява остра невроинфекция, която се характеризира с остра психомоторна възбуда и тер...
НОВА КЛИНИЧНА ФОРМА НА АНТРАКС

НОВА КЛИНИЧНА ФОРМА НА АНТРАКС

НОВА КЛИНИЧНА ФОРМА НА АНТРАКС

Антраксът е възникнал в най-дълбока древност. Заболяването е описано в древно- индийски ръкописи,...