Главна страница

Описание

Секторът разполага с модерна операционна, в която се извършват малки хирургични интервенции. Те се осъществяват в рамките на един ден и не налагат престой в болница