За нас

ЕЕГ - наблюдение и записване на електрическата активност на мозъка. Този метод обикновено е неинвазивен, като към главата се прикрепват специални сензори (електроди). ЕМГ - електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви