РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
default image
РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖД...

Името му е изписано със златни букви в историята на микробиологията наред с това на Луи Пастьор,...

НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013
default image
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРО...

Киров Л. , А. Кирова, МФ, СУ „Св. Климент Охридски“ „В училище изпитваме непрекъснат стрес от оце...

Публикации

РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
Публикация
РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013
Публикация
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013
ПОЗНАВАМЕ ЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ UV ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА
default image
ПОЗНАВАМЕ ЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ UV ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

МариноваТ., В. Иванчева, Св. Пеева, Хр. Групчева Катедра по очни болести и зрителни науки, Медици...

ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕКОЛОГИЧНО РИСКОВ РАЙОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
default image
ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕКОЛОГИЧНО РИСКОВ РАЙОН В РЕПУБ...

Стайкова Ж., Р. Чилингирова РЗИ - Кърджали, 6600, ул.”Ген.Вл.Стойчев”№2Целта на настоящото проучв...

ЕПИДЕМИЯ ОТ ЕБОЛА ВИРУС В ЗАПАДНА АФРИКА – ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ
default image
ЕПИДЕМИЯ ОТ ЕБОЛА ВИРУС В ЗАПАДНА АФРИКА – ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ

Галев А.,д, А. Кънев, НПЦВЕХ-ВМАПоследната епидемия от Ебола в Западна Африка потвърждава важност...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ТЕХНИТЕ КОМАНДИРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
default image
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ...

Начева А.,  Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМАЗа да бъдат поставени основите на компл...

РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
default image
РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Савов Е., А.Трифонова, И.Гергова, М.Борисова, Е.Кьосева, И.ТодороваКатедра Военна епидемиология и...