РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖД...

Името му е изписано със златни букви в историята на микробиологията наред с това на Луи Пастьор,...

НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРО...

Киров Л. , А. Кирова, МФ, СУ „Св. Климент Охридски“ „В училище изпитваме непрекъснат стрес от оце...

Публикации

РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТ...
Публикация
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕС...
Публикация
ПОЗНАВАМЕ ЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ UV ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА
ПОЗНАВАМЕ ЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ UV ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

МариноваТ., В. Иванчева, Св. Пеева, Хр. Групчева Катедра по очни болести и зрителни науки, Медици...

ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕКОЛОГИЧНО РИСКОВ РАЙОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕКОЛОГИЧНО РИСКОВ РАЙОН В РЕПУБ...

Стайкова Ж., Р. Чилингирова РЗИ - Кърджали, 6600, ул.”Ген.Вл.Стойчев”№2Целта на настоящото проучв...

ЕПИДЕМИЯ ОТ ЕБОЛА ВИРУС В ЗАПАДНА АФРИКА – ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ
ЕПИДЕМИЯ ОТ ЕБОЛА ВИРУС В ЗАПАДНА АФРИКА – ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЪТУВАЩИТЕ

Галев А.,д, А. Кънев, НПЦВЕХ-ВМАПоследната епидемия от Ебола в Западна Африка потвърждава важност...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ТЕХНИТЕ КОМАНДИРИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНОТО ЗДРАВЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ...

Начева А.,  Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМАЗа да бъдат поставени основите на компл...

РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Савов Е., А.Трифонова, И.Гергова, М.Борисова, Е.Кьосева, И.ТодороваКатедра Военна епидемиология и...