Публикации

РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
РОБЕРТ КОХ (1843-1910) ОСНОВОПОЛОЖНИК НА СЪВРЕМЕННАТ...
Статия
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013
НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕС...
Статия