За нас

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. Тя разполага четири самостоятелни отдела, които се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, вирусология, обща и клинична патология.

   Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен прартньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната - МДЛ Цибалаб– гр. София. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност – от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата – се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.

   Интегриран процес

   Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

   Уникална идентификация

   Всеки биологичен материал се етикетира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаваемостта на материала и верността на получените данни.

   Методики и апаратура

   Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталира и поддържа от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

   Кадри

   СМДЛ Здраве е многопрофилна лаборатория с четири самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, вирусология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др. В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професионализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.