ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ
ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ

 Мачев С.1, М.Станкев1, К.Гиров2 1 - НКБ-София, 2 - ВМА-СофияРазглеждат се принципни аспекти на о...

ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ
ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ

Шехеров В. - Катедра „Очни болести и зрителни науки“ МУ-ВарнаЦелта е да се   проучат микрострукту...

Публикации

ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ
ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АР...
Публикация
ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ
ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ...
Публикация
РОЛЯТА НА DOPPLER УЛТРАЗВУКОВОТО МОНИТОРИРАНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДЕКОМПРЕСИОННАТА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ
РОЛЯТА НА DOPPLER УЛТРАЗВУКОВОТО МОНИТОРИРАНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДЕКОМПРЕСИОННАТА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ

Шопов Н.1, И. Въжаров21 – ВМА – НПЦВМЕАММ –Варна, 2 – ВМА – МБАЛ – ВарнаНай-вероятният фактор за ...

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ - ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ - ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

Великов Ст.1, Р. Златанова-Великова1, В. Петков1, А. Кехайов2  1-ФОЗ, МУ-София , 2- Югозападен Тр...

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА В УЧИЛИЩА ОТ НЯКОИ РЕГИОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА В УЧИЛИЩА ОТ НЯ...

Стайкова Ж. МУ-София , ФОЗЦелта на настоящата работа е да проучи здравния и стоматологичния стату...

 АНАЛИЗ НА ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА КЪРЛЕЖИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДА 2012- ЮНИ 2015Г.
АНАЛИЗ НА ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА КЪРЛЕЖИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДА 2012- ЮНИ ...

Монов Д.1,  Г. Рагьовска-Монова2, Д. Димитрова1, Д. Радкова3,  М. Коларова4, С. Станева4 1-МУ-Вар...

 ОБЩОПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВНИЯ КОНТРОЛ, СЛЕД СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ 2012 ГОД. И СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЗИ ДОБРИЧ
ОБЩОПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВНИЯ КОНТРОЛ, СЛЕД СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ 2012 Г...

Монов Д.1, Рагьовска-Монова Г.2, Д. Димитрова1, Д.Радкова3, Ю.Чалъкова4, С.Маразова4 1-МУ-Варна, ...

ПАКЕТНИ МЕРКИ (BUNDLES) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ
ПАКЕТНИ МЕРКИ (BUNDLES) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Н. Гачева1, В. Войнова-Георгиева2, А. Галев2, Р. Вачева-Добревска3 1-Асоциация „БулНозо“, 2-НПЦВЕ...

ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОРЗ) СРЕД КОНТИНГЕНТА НА ВМА, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
ЕТИОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОРЗ) СРЕД КОНТИНГЕНТА НА ВМА, ОТКРИТИ ...

Кунчев М.1, И. Гергова2, К. Мекушинов1,ВМА 1-Лаборатория по Вирусология 2-Лаборатория по Микробио...

 ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪК – РАЗМЕРЪТ ИМ СЕ ОКАЗВА ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЕН НА ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ
ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪК – РАЗМЕРЪТ ИМ СЕ ОКАЗВА ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛЕН НА ПОЛЗИТЕ ОТ ТЯХ

Галев А. , Правова Р. - НПЦВЕХ - ВМА СофияВсекидневна нужда на организма е  набавянето на храните...

ВИРУСЪТ ЗИКА – НОВАТА СВЕТОВНА ЗАПЛАХА
ВИРУСЪТ ЗИКА – НОВАТА СВЕТОВНА ЗАПЛАХА

Галев А - НПЦВЕХ - ВМА СофияВирусът Зика, причинител на леко протичащо ендемично заболяване в екв...