Публикации

ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ
ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АР...
Статия
ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ
ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ...
Статия