Главна страница

За нас

Прегледи и лечение на деца с остри и хронични заболявания, детска консултация, имунизации и проследяване физическото и нервно-психическо развитие на децата

В кабинета се извършват следните дейсноти:

 • Ежемесечни профилактични консултации за измерване на ръст, тегло и обиколка на глава
 • Моторно развитие
 • Хранителен режим-съвети за кърмене и захранване
 • Оценка на психично състояние
 • Съвети за грижа за новородени деца
 • Имунизации по календара
 • Осигуряване на компетентен контрол върху физическото и нервно-психическото развитие на децата
 • Провеждане на необходимите консултации при отклонения в развитието и поведението на децата
 • Профилактика, диагноза и лечение на острите заболявания в детска възраст
 • Наблюдение на децата с хронични заболявания, чиито диагноза и лечение се провеждат съвместно с профилирани специалисти
 • Наблюдение и оценка на деца с метаболитен синдром, затлъстяване, нарушения в растежа, нарушения в половото развитие,  болести на обмяната, нарушения в пубертетното развитие, болести на щитовидната жлеза, рахит и рахитоподобни заболявания
 • Ежеседмична консултация с водещ детски кардиолог