За нас

Отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание и без рецепта. Изпълнява рецепти, заплащани частично или напълно от НЗОК.