За нас

медицински лабораторни изследвания в областта на клиничната лаборатория, микробиология,вирусология, паразитология, цитонамазки и ДНК изследвания