За нас

От 3 до 5 юни в хотелски комплекс Лайтхаус край Балчик се проведе Х Юбилеен национален конгрес на Българската Диабетна Асоциация. Участие в събитието взеха лекари от Южна Корея, САЩ, Канада, Италия и Турция, както и едни от най-изявените български специалисти.

Заболеваемостта от захарен диабет в световен мащаб нараства все по-осезаемо, като специалистите в тази област вече говорят за пандемия. У нас статистиката в това отношение не прави изключение. Отчитайки тези тенденции, провеждането на подобни форуми е от особено значение за постигане целите на лекарите и хората с диабет - повишаване качеството на живот на пациентите, намаляване на хоспитализациите, инвалидизациите и смъртността при диабет. Присъствието на най-изявените български и чуждестранни специалисти е гарант за споделянето на последните достижения на медицинската теория и практика в областта на диабета. В рамките на този високоспециализиран форум ще бъдат обменени познания и възможности, повишаващи качеството на лечение и обогатяващи научно-изследователската дейност в едно от най-актуалните направления на съвременната медицина.

Оповавайки се на новостите в световните практики в лечението и профилактиката на захарния диабет, Българската Диабетна Асоциация  се стреми да бъде един от основните участници в борбата с него и неговите последствия. Поради това грижата за болния надхвърля ролята на еднокринолога и налага интердисциплинарен и социален подход.

РЕЗЮМЕ: Ефект на изофлавоните върху гликемичния контрол и риска от диабет тип 2 при постменопауза...

Нарастването на болните от диабет продължава да е важен проблем за общественото здраве. Ефектът н...

РЕЗЮМЕ: Множествен миелом и диабет - клинични съотношения, взаимоотношения и терапевтични предизв...

Мултипленият миелом (ММ) е плазмоклетъчна малигнена дисплазия с честота 10-12% и богата клинична ...

Публикации

РЕЗЮМЕ: Ефект на изофлавоните върху гликемичния конт...
Публикация
РЕЗЮМЕ: Множествен миелом и диабет - клинични съотно...
Публикация
РЕЗЮМЕ: Медицинските специалисти "под светлината на прожекторите"

Работата с физическата болест предизвиква у всички силно чувство на уязвимост и влияние върху лич...

РЕЗЮМЕ: Оценка на познанието за диабетно стъпало

Едно от най-драматичните усложнения на лошо контролирания захарен диабет са усложненията на стъпа...

РЕЗЮМЕ: Диабетна невропатия и стареене

Невропатията е късно усложнение на захарния диабет с неблагоприятни, дълготрайни последици, стиму...

РЕЗЮМЕ: Витамин D: Причинява или лекува захарния диабет?

Признатата роля на витамин D се е разширила значително през последното десетилетие. Смятало се е,...

Проф. Петър Петров, АГ специалист: При планиране на бременност изследвайте нивата на инсулин
Проф. Петър Петров, АГ специалист: При планиране на бременност изследвайте нивата на инсулин

В рамките на Х Юбилеен национален конгрес на Българската Диабетна Асоциация, проф. Петър Петров -...