Описание

От 3 до 5 юни в хотелски комплекс Лайтхаус край Балчик се проведе Х Юбилеен национален конгрес на Българската Диабетна Асоциация. Участие в събитието взеха лекари от Южна Корея, САЩ, Канада, Италия и Турция, както и едни от най-изявените български специалисти.

Заболеваемостта от захарен диабет в световен мащаб нараства все по-осезаемо, като специалистите в тази област вече говорят за пандемия. У нас статистиката в това отношение не прави изключение. Отчитайки тези тенденции, провеждането на подобни форуми е от особено значение за постигане целите на лекарите и хората с диабет - повишаване качеството на живот на пациентите, намаляване на хоспитализациите, инвалидизациите и смъртността при диабет. Присъствието на най-изявените български и чуждестранни специалисти е гарант за споделянето на последните достижения на медицинската теория и практика в областта на диабета. В рамките на този високоспециализиран форум ще бъдат обменени познания и възможности, повишаващи качеството на лечение и обогатяващи научно-изследователската дейност в едно от най-актуалните направления на съвременната медицина.

Оповавайки се на новостите в световните практики в лечението и профилактиката на захарния диабет, Българската Диабетна Асоциация  се стреми да бъде един от основните участници в борбата с него и неговите последствия. Поради това грижата за болния надхвърля ролята на еднокринолога и налага интердисциплинарен и социален подход.