Последователи
д-р Николина Радулова
д-р Николина Радулова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Росица Мешова-Тодорова
д-р Росица Мешова-Тодорова
Акушерство и гинекология
Марко Клисурски
Марко Клисурски
Нервни болести / Неврология
д-р Теменужка Теменугова
д-р Теменужка Теменугова
Общопрактикуващ лекар
д-р Йонка Генчева
д-р Йонка Генчева
Общопрактикуващ лекар
д-р Адриана Маджурова
д-р Адриана Маджурова
Нервни болести / Неврология
д-р Данаил Николов
д-р Данаил Николов
Нервни болести / Неврология
д-р Елена Смилкова
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Димитрина Петрова Петрова-Стоянкова
д-р Димитрина Петрова Петрова-Стоянкова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Мария Недкова
д-р Любомир Божков
д-р Любомир Божков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Христо Желязков, дм
д-р Юлияна Дончева
д-р ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА
1 2