Татяна  Тинчева  Канджова
Татяна Тинчева Канджова
Специалност различна от изброените
Д-р Stella  Bratanova
Д-р Stella Bratanova
Обща дентална медицина
Д-р Анна  Филипова
Д-р Анна Филипова
Общопрактикуващ лекар
Зорница Тоскова
Зорница Тоскова
Студент по фармация
д-р Димитрина Петрова Петрова-Стоянкова
д-р Димитрина Петрова Петрова-Стоянкова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Йонка Генчева
д-р Йонка Генчева
Общопрактикуващ лекар
д-р Росица Мешова-Тодорова
д-р Росица Мешова-Тодорова
Акушерство и гинекология
д-р Любомир Божков
д-р Любомир Божков
Пневмология и фтизиатрия