За нас

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД е лечебно заведение с предмет на дейност диагностика, лечение, медицинска експертиза и освидетелстване за медицинска годност на морски лица за работа на море под български и чужд флаг.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД е лечебно заведение с предмет на дейност диагностика, лечение, наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване на лекарства, здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, медицинска експертиза, освидетелстване за медицинска годност на морски лица за работа на море под български и чужд флаг. 

"Морска Медицина Трансмед" ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон за лечебните заведения. Вписано в Регистъра на търговските дружества и регистрирано с Удостоверение №2368 от 29.09.2014 от Министерство на здравеопазването на Република България и под № 124, том 9 в Регионална здравна инспекция гр.Варна и вписано в регистъра на Морска Администрация гр. Варна.

Ние разполагаме със съвременна диагностична апаратура и висококвалифицирани лекари с дългогодишен стаж и опитност в системата на морския, въздушен и железопътен транспорт. 

МЦММ Трансмед издава медицински свидетелства и сертификати на моряци
default image
МЦММ Трансмед издава медицински свидетелства и сертификати на моряци

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МОРСКА МЕДИЦИНА ТРАНСМЕД" ООД издава медицински свидетелства и сертификати на ...

Публикации

МЦММ Трансмед издава медицински свидетелства и сертификати на моряци
Публикация
МЦММ Трансмед издава медицински свидетелства и сертификати на моряци