Услуги

  • -Ортопедия и травматология
  • Вътрешни болести
  • Нервно мускулна рехабилитация
  • Ядреномагнитен резонанс
  • звено по физиотерапия и рехабилитация
  • Клинична лаборатория
  • Хомеопатия
  • Ехография коремни органи