Последователи
д-р Бойчо Бойчев
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
я. п.
д-р Десислава Дееничина
Д-р Христо  Цанков
Д-р Христо Цанков
Медицинска онкология
Силвия Анастасова
Иван Гришев Шекерев
Иван Гришев Шекерев
Студент по медицина
Д-р Анна    Василева
Д-р Анна Василева
Пневмология и фтизиатрия
Гергана Донова
Жанет Калоферова
Жанет Калоферова
Студент по медицина
Тодор Шопов
Тодор Шопов
Студент по медицина
Станка Крумова
Станка Крумова
Специалност различна от изброените
Галина Кукуванова
1 2