Отделение по педиатрия- Уни Хоспитал
Отделение по педиатрия- Уни Хоспитал

Описание

Отделението по педиатрия разполага с 20 легла, включително легла за интензивно наблюдение и лечение, и 2 изолатора (за въздушно-капкови и чревни инфекции).

В отделението се осъществява 24-часов диагностично-лечебен процес. Лекуват се деца от 28-дневна до 18-годишна възраст. Лекуват се остри, обострени и хронични заболявания, включително остри алергични заболявания при деца с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури, хоспитализират се деца за диагностично уточняване и последващо лечение, както и обострени и усложнени случаи на уточнени пациенти, за които са дадени съответните указания за лечение и проследяване.

В отделението по педиатрия се работи по изготвени протоколи и диагностично-терапевтични алгоритми за заболяванията, за които има сключен договор с НЗОК и спешни състояния в детската възраст, отговарящи на изискванията от педиатрични консенсуси и европейски стандарти.

 

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски №100
+35935788581